Galeri

Administrator Falimenti Shoqëria EVIOR Vlorë: Njoftim Ankandi II
Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 11:41 - 22/10/19 |
mapo.al

                             NJOFTIMI i Ankandit  të dytë   i shpallur   datë  22.10.20191.Autoriteti shites: Rrapo Xhaferaj. Administratori Falimentit te shoqerise “EVIOR” Sh.P.K -Vlore Adresa :lagjia “11 Janari” , prane ish ndermarjes se Bonifikimit dhe KSHA -Vlore,Nr Telefonit 0693099166


2. Data e zhvillimit te ankandit te dyte 22 Nentor 2019 ora 12 00
3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Shitjet me ankand të hapur4. Objekti i Shitjes: Fabrika e prodhimit te letres se guzhines dhe higjenikeVlore,Automjet e transportit ATP me targe VL1849C dhe JEEP me targe Vl1797 C


5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Objekti i mesiperm i shitjes ndodhet ne qytetin e Vlores , prane ish ndermarjes se bonifikimit , eshte fabrike e montuar ne gjendje shume te mire pune e blere ne vitin 2008, shiten vetem makinerite dhe pajisjet  dhe mjetet e transportit veç e veç.

6. Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet në adresën. Prane ish ndermarjes se Bonifikimit dhe KSHA -Vlore

Vlera fillestare    e ankandit :

  1.  Fabrika e prodhimit te letres se guzhines dhe higjenike=708,403 euro me tvsh .
  2. Automjet i transportit ATP me targe VL1849C=2,220 Euro me tvsh
  3. Autoveture JEEP me targe Vl1797 C=2,128 Euro me tvsh

7.  Vendi i zhvillimit te ankandit: Zyra e administratorit te falimentimit , lagjia “ Hajro çakeri” RR. Sulejman Delvina , pallati Murra kati 3, prane gjykates se faktit Vlore.

8. Ftohen subjektet e interesuara të paraqesin ofertat me zarf të mbyllyr. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: Data 20 Nentor 2019 ora 1200 ,prane zyres se administratorit te falimentimit-Vlore

9. Oferta paraqitet në përputhje me pikën V, të standartit nr 5, të “Standarteve Kombëtare për Administrimin e Masës së Falimentit” miratuar me VKM nr. 124 datë. 06.12.2013.

10. Do te shpallet fitues, pjesëmarrësi ofertues qe ofron vlerën më të lartë në favor të autoritetit shitës  për blerjen e  objektit të shpallur për shitje.

11. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:

  • Formulari i njoftimit;
  • Kërkesa për pjesëmarrje;
  • Formulari i ofertës;
  • Ftesa për oferte;
  • Formulari i njoftimit te fituesit;
  • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
  • Procesverbali i Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

12. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

                        Rrapo Xhaferaj

1CLOSE
CLOSE
Pas