Galeri

Administrator Falimenti shoqërisë EVIOR shpk Vlorë: Njoftim Ankandi

Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 16:32 - 13/09/19 |
mapo.al

NJOFTIMI I ANKANDIT, SHPALLJA E 3-TE, I SHPALLUR MË 28.09.2019


 1. Autoriteti shites: Rrapo Xhaferaj. Administratori Falimentit te shoqerise “EVIOR” Sh.P.K -Vlore Adresa :lagjia “11 Janari” , prane ish ndermarjes se Bonifikimit dhe KSHA -Vlore,Nr Telefonit 0693099166
 2. Data e zhvillimit te ankandit 18 tetor 2019 ora 12 00
 3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Shitjet me ankand të hapur
 4. Objekti i Shitjes: Fabrika e prodhimit te letres se guzhines dhe higjenikeVlore,Automjet e transportit ATP me targe VL1849C dhe JEEP me targe Vl1797 C
 5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Objekti i mesiperm i shitjes ndodhet ne qytetin e Vlores , prane ish ndermarjes se bonifikimit , eshte fabrike e montuar ne gjendje shume te mire pune e blere ne vitin 2008, shiten vetem makinerite dhe pajisjet  dhe mjetet e transportit veç e veç.
 6. Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet në adresën. Prane ish ndermarjes se Bonifikimit dhe KSHA -Vlore
 1. Vlera fillestare e ankandit : 1.Fabrika e  prodhimit te letres se guzhines dhe higjenike=1,012,004 euro me tvsh automjet i transportit ATP me targe VL1849C=3,200 Euro me tvsh 3. dhe Autoveture JEEP me targe Vl1797 C=3,040 Euro me tvsh
 2. Vendi i zhvillimit te ankandit: Zyra e administratorit te falimentimit , lagjia “ Hajro çakeri” RR. Sulejman Delvina , pallati Murra kati 3, prane gjykates se faktit Vlore.
 3. Ftohen subjektet e interesuara të paraqesin ofertat me zarf të mbyllyr. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: Data 17 tetor 2019 ora 1200 ,prane zyres se administratorit te falimentimit-Vlore
 4. Oferta paraqitet në përputhje me pikën V, të standartit nr 5, të “Standarteve Kombëtare për Administrimin e Masës së Falimentit” miratuar me VKM nr. 124 datë. 06.12.2013.
 5. Do te shpallet fitues, pjesëmarrësi ofertues qe ofron vlerën më të lartë në favor të autoritetit shitës  për blerjen e  objektit të shpallur për shitje.
 1. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:


 • Formulari i njoftimit;
 • Kërkesa për pjesëmarrje;
 • Formulari i ofertës;
 • Ftesa për oferte;
 • Formulari i njoftimit te fituesit;
 • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
 • Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.
 1. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

                                                             Rrapo Xhaferaj


                                               Administrator i Falimentimit
CLOSE
CLOSE
Pas