Galeri

Agjencia për Eficencën e Energjisë: Publikim lokal për thirrje për propozime


Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 09:17 - 08/06/21 |
mapo.al

Publikim lokal për thirrje për propozime

Rikonstruksion i qendrës së kulturës “Fato Berberi”
A4-1.3-8/GOAL nZEBs/WP3/Deliverable3.4.2/I&W/PB.4


Agjencia për Eficencën e Energjisë po kërkon propozime për Kontraktor Punimesh ne Shqipëri me asistencë financiare nga Greece Collaborates with Albania for nZEBs, Programme 2014 – 2020 Interreg IPA CBC Greece – Albania. Udhëzimet e plota për aplikantët janë në dispozicion për konsultim në faqen e mëposhtme të internetit: www.eficenca.gov.al , gjithashtu Dokumentat e Tenderit në Anglisht mund të tërhiqen nga tenderuesit e interesuar të kualifikuar me dorëzimin e një kërkese me shkrim në adresën më poshtë:


Agjencia për Eficencën e Energjisë
Njësia e Prokurimeve
Bajram Curri Blvd, Tirana 1000, Tirana, Albania
Z. Bledar Aliaj, tel: +355685001400O

Orëte hapjes: E Hëne deri të Enjte 8:30-16:00, të Premte 8:30-14:00Afati përfundimtar për dorëzimin e propozimeve është 10:00h Koha e Evropës Qendrore në 27.07.2020.****

Local publication for call for proposals

Reconstruction of Centre of Culture “Fato Berberi”
A4-1.3-8/GOAL nZEBs/WP3/Deliverable3.4.2/I&W/PB.4

Agency for Energy Efficiency is seeking proposals for Work Contractor in Albania with financial assistance from the Greece Collaborates with Albania for nZEBs, Programme 2014 – 2020 Interreg IPA CBC Greece – Albania. The full guidelines for applicants are available for consultation on the following internet site: www.eficenca.gov.al , also the Tender Documents in English can be withdrawn by interested eligible Tenderer upon the submission of a written application to the address below:

Agency for Energy Efficency
Procurement Unit
Bajram Curri Blvd, Tirana 1000, Tirana, Albania
Mr. Bledar Aliaj, tel: +355685001400
Opening hours: Monday to Thursday 8:30-16:00hrs, Friday 8:30-14:00hrs

The deadline for submission of proposals is 12:00 h Central European Time on 27.07.2020.

1Pas