Dhoma Amerikane e Tregtisë: Bie besimi i biznesit në Shqipëri gjatë 2021

Besimi i biznesit në Shqipëri ra me 0.5% në 2021, duke arritur në 37.6, krahasuar me vitin e mëparshëm kur ky tregues ishte 38.1. Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri publikoi edicionin e 9-të të Indeksit të Biznesit, i njohur për perceptimin e klimës së Biznesit (2020-2021). Ndikimi i pandemisë Covid-19 dhe progresi më i … Continue reading Dhoma Amerikane e Tregtisë: Bie besimi i biznesit në Shqipëri gjatë 2021