Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim 2

Na ndiqni në Facebook
               Publikuar në : 11:59 - 07/01/20 |
mapo.al

      Njoftim


Me vendimin Nr. 231, datë 20.12.2019, bordi i ERE-s ka filluar procedurën për miratimin “Kodit të rrjetit që harmonizon strukturat tarifore të transmetimit të gazit”.Të gjithë personat, shoqatat, institucionet, që mendojnë se kanë interes mbi këtë çështje, ftohen të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 15 ditëve nga dita e publikimit të njoftimit, në adresën: Bulevardi “Bajram Curri” Rruga Viktor Eftimiu, Tiranë.


Vendimin e sipërcituar do ta gjeni në faqen zyrtare të ERE www.ere.gov.al, në zërin “Vendime”.       

KRYETARI

Petrit AHMETI

 

 Pas