Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim

               Publikuar në : 12:15 - 08/11/19 |
mapo.al

Njoftim 


Me vendimin Nr.168 Datë 04.11.2019, Bordi i ERE ka vendosur fillimin e procedurës për miratimin e “Kodit të Rrjetit që harmonizon strukturat tarifore të transmetimit të gazit”.Të gjithë personat, shoqatat, institucionet, që mendojnë se kanë interes mbi këtë akt, ftohen të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brënda 15 ditëve nga dita e publikimit të njoftimit.


Draftin e “Kodit të Rrjetit që harmonizon strukturat tarifore të transmetimit të gazit” mund ta gjeni në faqen zyrtare të web-it: www.ere.gov.al në seksionin Konsultime.

                                                                                 KRYETARI

                                                                              Petrit AHMETI

 

 

 Pas