Galeri

Enti Rregullator i Energjisë: Njoftim

Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 12:37 - 21/11/19 |
mapo.al

      Njoftim


Me vendimin Nr. 185, datë 20.11.2019, bordi i ERE-s ka filluar procedurën për miratimin e “Kritereve për të vendosur kufizime sipas kërkesave për lidhjen e moduleve të gjenerimit”.


Të gjithë personat, shoqatat, institucionet, që mendojnë se kanë interes mbi këtë çështje, ftohen të shprehin opinionet dhe komentet e tyre me shkrim brenda 15 ditëve nga dita e publikimit të njoftimit, në adresën: Bulevardi “Bajram Curri” Rruga Viktor Eftimiu, Tiranë.


Vendimin e sipërcituar do ta gjeni në faqen zyrtare të ERE www.ere.gov.al, në zërin “Vendime”.


     

KRYETARI

Petrit AHMETI

 

 

 Pas