Galeri

ProCredit Bank: Ftesë për Ofertë

Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 15:01 - 22/05/20 |
mapo.al


FTESË


PËR OFERTË


 


I nderuar Partner,

E themeluar në vitin 1995, ne jemi pjesë e grupit ndërkombëtar ProCredit. Ne jemi të mbikqyrur nga autoritete të larta të supervizimit gjerman, Bundesbank dhe BaFin që sigurojnë besueshmerinë dhe qëndrueshmërinë tonë.

Qëndrueshmëria dhe besueshmëria jonë, garantohet gjithashtu nga aksionerët tanë. Ne jemi një bankë me një kapital 100 % gjerman dhe aksioneri ynë i vetëm është ProCredit Holding, me qendër në Frankfurt, Gjermani, i cili ofron drejtim strategjik për grupin e bankave ProCredit.

ProCredit Bank ka shpallur tender me objekt :

Furnizim me karburant për nevoja të ProCredit Bank sh.a.

Ftesa për Ofertë është publikuar në website-in e ProCredit Bank www.procreditbank.com.al

Ftohen të gjitha shoqëritë e interesuara të marrin pjesë në këtë tender. Afati perfundimtar i dorëzimit të ofertës është data 02.06.2020 brenda orës 16.00.

Ofertat duhet të dorezohen pranë recepsionit të Drejtorisë Qëndrore të PCB-së në adresën postare si më poshtë:

Drejtoria Qendrore e ProCredit Bank sh.a.
Adesa: Rruga Dritan Hoxha,
TiranëCLOSE
CLOSE
Pas