Galeri

ProCredit Bank: Ftesë për ofertë               Publikuar në : 12:35 - 15/05/19 |
mapo.al


FTESË PËR OFERTË

I nderuar Partner,

E themeluar në vitin 1995, ne jemi pjesë e grupit ndërkombëtar ProCredit. Ne jemi të mbikqyrur nga autoritete të larta të supervizimit gjerman, Bundesbank dhe BaFin që sigurojnë besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë tonë.

Qëndrueshmëria dhe besueshmëria jonë, garantohet gjithashtu nga aksionerët tanë. Ne jemi një bankë me një kapital 100 % gjerman dhe aksioneri ynë i vetëm është ProCredit Holding, me qendër në Frankfurt, Gjermani, i cili ofron drejtim strategjik për grupin e bankave ProCredit.

ProCredit Bank ka shpallur tender me objekt :

Realizimi i studimeve “Due Diligence” për nevoja të ProCredit Bank sh.a. 

Ftesa për Ofertë është publikuar në website-in e ProCredit Bank www.procreditbank.com.al

https://procreditbank.com.al/sq/ftese-per-tender/643

Ftohen të gjitha shoqëritë e interesuara  të marrin pjesë në këtë tender. Afati perfundimtar i dorëzimit të ofertës është data 31.5.2019. Ofertat duhet të dorezohen pranë recepsionit të Drejtorisë Qëndrore të PCB-së në adresën postare si më poshte:

Drejtoria Qendrore e ProCredit Bank sh.a.

Adresa: Rruga Dritan Hoxha,

Tiranë

 CLOSE
CLOSE
Pas