Galeri

ProCredit Bank: Ftesë për Propozim

               Publikuar në : 15:39 - 30/10/19 |
mapo.al


FTESË PËR PROPOZIMI nderuar Partner,


E themeluar në vitin 1995, ne jemi pjesë e grupit ndërkombëtar ProCredit. Ne jemi të mbikqyrur nga autoritete të larta të supervizimit gjerman, Bundesbank dhe BaFin që sigurojnë besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë tonë.

Qëndrueshmëria dhe besuëshmëria jonë, garantohet gjithashtu nga aksionerët tanë. Ne jemi një bankë me një kapital 100 % gjerman dhe aksioneri ynë i vetëm është ProCredit Holding, me qëndër në Frankfurt, Gjermani, i cili ofron drejtim strategjik për grupin e bankave ProCredit.

ProCredit Bank ka shpallur tender me objekt :

Realizimi  shërbimeve në fushën e verësimit të kolateralit për nevoja të ProCredit Bank sh.a. 

Ftesa për Ofertë është publikuar në website-in e ProCredit Bank www.procreditbank.com.al

https://www.procreditbank.com.al/sq/ftese-per-tender/657

 Ftohen të gjitha shoqëritë e interesuara  të marrin pjesë në këtë tender. Afati perfundimtar i dorëzimit te ofertës është data 18.11.2019. Ofertat duhet të dorezohen pranë recepsionit të Drejtorisë Qëndrore të PCB-së në adresën postare si më poshtë:

Drejtoria Qëndrore e ProCredit Bank sh.a.

Adresa: Rruga Dritan Hoxha,

Tiranë

 

 Pas