fbpx

Galeri

Shërbimit Përmbarimor “ASTREA”: Njoftim për shitje me ankand të parë

               Publikuar në : 13:35 - 06/09/19 |
mapo.al

SHËRBIMI PËRMBARIMOR “ASTREA” NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT 1 PËR:


– APARTAMENT, me sipërfaqe 174 m², Zona Kadastrale: 8641, Numri i Pasurisë:  9/246+1-7,Vol. 26, Fq.85, me Vendodhje: Lagjia Nr.3, Sh.1, K.2, Ap.2, Sarandë. Çmimi  me të cilin fillon ankandi është 69,600 ( gjashtëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind) Euro, në pronësi të hipotekuesit Z.Niko Spiro Angjeli.-NJËSI, me sipërfaqe 174 m², Zona Kadastrale: 8641, Numri i Pasurisë: 9/246-N6, Vol.26, Faqe 84, me Vendodhje: Lagjia Nr.3, Sh.1, K.1, Ap.1, Sarandë. Çmimi  me të cilin fillon ankandi është 83,520 (tetëdhjetë e tre mijë e pesëqind e njëzet) Euro, në pronësi të hipotekuesit Z. Niko Spiro Angjeli. 


Ankandi do të zhvillohet më datë 18.09.2019, Ora 16:00, pranë Shërbimit Përmbarimor “ASTREA” shpk, “Rr.”Kajo Karafili”, Pll.pas Lidhjes se Shkrimtareve, Hyrja 1, Kati 2, Zyra Nr.1004 , Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni:

Cel.0696334695,  Email: [email protected]

 Pas