Galeri

Tekstili Berat sha: Njoftim për thirrjen e mbledhjes së aksionerëve


Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook
               Publikuar në : 11:00 - 24/10/21 |
mapo.al

Thirrje e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të Tekstili Berat Sh.A.
Aksionarëve të Tekstili Berat Sh.a,

Tekstili Berat SH.A. (“Tekstili Berat ” ose “Shoqëria”) është një shoqëri aksionare e themeluar sipas së drejtës shqiptare, me seli në Ish Kombinatin e Tekstileve Berat , Berat , Shqipëri, e regjistruar ne QKR me nipt K92606002S në datën 06.02.2009.


Vendi: Tekstili Berat SH.A.(ne ambjentet e tezgjahut nr.2), Ish Kombinati i Tekstileve Berat, Berat , Shqipëri


Data: 15 Nentor 2021, Ora: 11:00Aksionarët mund të përfaqësohen në mbledhje nga përfaqësuesit e tyre, me anë të një autorizimi ose prokure të posaçme. Aksionarët e Tekstili Berat janë regjistruar në ekstraktin historik të Shoqërisë. Aksionarët mund të konsultohen me përmbajtjen e ekstraktit të QKR-së, ne ëebsite: www.qkb.gov.al
Asambleja e Përgjithshme thirret dhe mblidhet në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, dhe në veçanti të drejtat e Aksionarëve janë dhe do të respektohen në përputhje me nenet 137, 138, 139, 140 dhe vijues të ligjit të lartpërmendur.Rendi i Ditës:
• Shqyrtimin e kerkeses per largim nga shoqeria te znj. Aida Velmishi dhe z. Hodo Hasani

Për çdo informacion të mëtejshëm që mund t’ju nevojitet, ju lutem të kontaktoni Z. Jurgen Buzi.

Ju falënderojmë për bashkëpunimin tuaj.
Administratori:
Jurgen BUZI

1Pas