VOA: Një propozim i ri francez për Ballkanin Perëndimor

Franca hodhi në qarkullim kohët e fundit idenë e një anëtarësimi më gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Sipas një propozimi jozyrtar të Francës, kushtet për vendet që aspirojnë të anëtarësohen duhet të jenë më të qarta dhe më të verifikueshme, ndërkohë që procesi mund të kthehet mbrapsht nëse vendet nuk e kalojnë … Continue reading VOA: Një propozim i ri francez për Ballkanin Perëndimor