Galeri

Zyra e Përmbarimit Privat “ASTREA”: Njoftim Ankandi

               Publikuar në : 13:56 - 11/11/19 |
mapo.al

ZYRA E PËRMBARIMIT PRIVAT “ASTREA” NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT 1 PËR:


ARË, me sip.1300 m², Zona Kadastrale: 2954, Numri i Pasurisë:  213/5, Vol 4, Faqe 71, me Vendodhje: Picall, Tiranë. Çmimi  me të cilin fillon ankandi është 20,800 (njëzet mijë e tetëqind) Euro, në pronësi të debitores Albana Fadil Imami (Kepi).APARTAMENT, me sip.66 m² +  VERANDË, me sip 48 m2, Zona Kadastrale: 8582, Numri i Pasurisë:  2/234 +1 -27, Vol 28, Faqe 109, me Vendodhje: Lagjia “R.Collaku”, Pogradec. Çmimi  me të cilin fillon ankandi është 35,136 (tridhjetë e pesë mijë e njëqind e tridhjetë e gjashtë) Euro, në pronësi të debitores Albana Fadil Imami (Kepi).


Ankandi do të zhvillohet më datë 18.11.2019, Ora 16:00, pranë Zyrës së Përmbarimit Privat “ASTREA” shpk, Rr. “Kajo Karafili”, Pll.pas Lidhjes se Shkrimtareve, Hyrja 1, Kati 2, Zyra Nr.1004 , Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni:

cel.0696334695, email: [email protected]

 Pas