Galeri

Zyra e Përmbarimit Privat “ASTREA”: Njoftim Ankandi

Na ndiqni në Facebook
               Publikuar në : 18:00 - 04/10/19 |
mapo.al

ZYRA E PËRMBARIMIT PRIVAT “ASTREA” NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT 3 PËR:


–  Ndertese me Nr.Pasurie 1/139+1-3/2, Vol.18, Fq 34 me sip. 170 m², Z.K 8593, Shkoder ne Emer te Ismet Xhemal Ademi me cmim fillestar 92,752 (nenetedhjete e dy mije e shtateqind e pesedhjete e dy) Euro.– Ndertese me Nr.Pasurie 1/139+1-3/1, Vol.18, Fq 33 me sip. 243 m², Z.K 8593, Shkoder ne Emer te Ismet Xhemal Ademi me cmim fillestar 132,580 (njeqind e tridhjete e dy mije e peseqind e tetedhjete) Euro. 


Ankandi do të zhvillohet më datë 28.10.2019, Ora 16:00, pranë Zyrës së Përmbarimit Privat “ASTREA” shpk, Rr. “Kajo Karafili”, Pll.pas Lidhjes se Shkrimtareve, Hyrja 1, Kati 2, Zyra nr.1004 , Tiranë.

Për çdo informacion mund të kontaktoni:

cel.0696334695, email: [email protected]

 

 Pas