Galeri

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k: Njoftim për shitje me ankand                Publikuar në : 13:56 - 13/05/19 |
mapo.al

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k


Njoftim për shitje me ankand 

 -Me date  09.05.2019 deri date 10.06.2019 Zyra Permbarimore “BLEK-K” sh.p.k do te zhvilloj ankandin e dyte per shitjen e pasurise se paluajtshme:

Toke Arre me Nr.15/6 Pasurie ne ZK. Nr.1589 Vol.Nr.1 Fq. Nr.143 me Sip.1,500 m2 e ndodhur ne N.B Permet 2, Permet ne pronesi te hipotekuesit Yllka Riza Leka.

Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte 168,000 leke (njeqind e gjashtedhjet e tete mije).

Per cdo paqartesi  mund te kontaktoni ne:

Nr.tel.0692099533 si dhe ne e-mail: [email protected]CLOSE
CLOSE
Pas