Galeri

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k: Njoftim për shitje me ankand                Publikuar në : 13:54 - 13/05/19 |
mapo.al

Zyra Përmbarimore “BLEK-K” sh.p.k


Njoftim për shitje me ankand 

 -Me date  10.05.2019 deri date 11.06.2019 Zyra Permbarimore “BLEK-K” sh.p.k do te zhvilloj ankandin e dyte per shitjen e pasurise se paluajtshme:

Toke Arre me Nr.35/2 Pasurie ne ZK. Nr.2850 Vol.Nr.1 Fq. Nr.59 me Sip.5,700 m2 e ndodhur ne Pacomit, Permet ne pronesi te hipotekuesit Haki Malo Malka.

Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte 357,504 leke (treqind e pesedhjet e shtate mije e peseqind e kater).

Per cdo paqartesi  mund te kontaktoni ne:

Nr.tel.0692099533 si dhe ne e-mail: [email protected]

 CLOSE
CLOSE
Pas